2009 Yılı Domates Üretim Maliyeti Hesaplaması

                                        

Masraf Unsurları

Dekar Başına Giderler (TL)

Tarla Kirası (Ortalama)

175.00

İlk Sürme

15.00

İkinci Toprak İşleme (Diskaro+Kültüvatör)

30.00

Ekim Karığı

10.00

Fide Dikimi (Dekara 2 kişi)

50.00

Kapama (Dekara 1 kişi)

25.00

Ara Sürümü ( 3 Defa)

45.00

Sulama Karığı

10.00

 Damlama Hortum ve Vanaları

80.00

 Ekim Sulaması + Su Bedeli + Damlama Yayılması

40.00

Damlama Sulama (18 efa)

50.00

 İlaçlama (Toplam)

60.00

Gübreleme (Toplam)

200.00

Hasat

300.00

Nakliye Dekar Başına

60.00

Diğer Masraflar ve Amortisman

70.00

Fide

150.00

Masraflar Toplamı

1370.00

Ortalama Dekara Verim (kg)

8000 Kg

 

 

Kg Başına Ortalama Maliyet

17 Kuruş (0.17 TL)


    

Bilgi Edinme |İletişim

Karacabey Ziraat Odası | Drama Mahallesi 78 Sokak Karacabey / BURSA

Telefon: (0224) 676 11 91 | Fax: (0224) 676 69 82

bilgi[at]karacabeyziraatodasi.org.tr